Kunder, tolkar och tolkutbildning

Våra kunder

SP Tolkarna utför uppdrag i huvudsak åt företag,
landsting, advokatbyråer, statliga myndigheter och verk.
De flesta av dessa kunder har SP Tolkarna ingått avtal
med sedan en lång tid tillbaka. Men nya kunder tillkommer
hela tiden. Även privatpersoner återfinns bland våra kunder.


Du som kund...
...är en av våra viktigaste medarbetare och vi måste göra dig nöjd genom
att erbjuda...

     * Kvalificerade tolkar

     * Tolkar med kort varsel

     * God service

     * Låga priser utan vinstintresse

     * Kostnadsfri utbildning för tolkanvändare

     * Tolkar och förmedlare med strikt tystnadspliktTolkar och tolkutbildning

Vi ser gärna att tolkar inom mindre språk anmäler sig till SP Tolkarna
för där finns det behov. Är man intresserad av att börja tolka så kräver
vi genomgången utbildning av Tolk och Översättarinstitutet tolkutbildningar
som tillhandahålls på folkhögskolor och studieförbund i hela landet.

Se följande länk:
www.kammarkollegiet.se


Andra nyttiga länkar:

TÖI, Tolk och översättarinstitutet
www.tolk.su.se

FIN, Folkhögskolornas informationstjänst
www.folkhogskola.nu

Tolkcentralerna i Sverige
www.tolkcentralen.se


SPRÅKTOLKARNA
i Trollhättan

Idrottsvägen 26
461 40 Trollhättan


Användare     Lösenord