Om SPRÅKTOLKARNA i Trollhättan

Ekonomisk förening

SPRÅKTOLKARNA i Trollhättan startade sin verksamhet som en ideel förening år 1993. Hösten 1999 omvandlades föreningen till en ekonomisk förening som förmedlar tolktjänster.

Föreningen har som ändamål att främja tolkarnas ekonomiska intressen, genom att bedriva tolk-
förmedlingsverksamhet i vilken tolkar bereds arbete.

Vi förmedlar tolkuppdrag till fler än 150 tolkar i en mängd olika språk. Våra kunder är bl a WESTMA (sjukvården i Västra Götalands län), rättsväsendet (polis, domstol, advokatbyråer), försäkringskassor, kommuner mfl.SPRÅKTOLKARNA
i Trollhättan

Idrottsvägen 26
461 40 Trollhättan


Användare     Lösenord