Startsidan

SPRÅKTOLKARNA
i Trollhättan Valenta

Lantmannavägen 92
461 61 Trollhättan

Kontakta oss

0520 - 176 36

DYGNET RUNT

Klicka här för
beställning av
tolk från
hemsidan

Tolkning

Våra kunder

SP Tolkarna utför uppdrag i huvudsak åt företag, landsting, advokatbyråer, statliga myndigheter och verk mm. De flesta av dessa kunder har vi ingått avtal med sedan en lång tid tillbaka. Men nya kunder tillkommer hela tiden. Även privatpersoner återfinns bland våra kunder. Våra kunder har tillgång till våra tjänster dygnet runt, året runt, även under storhelger.


Tolketik och kompetens

Våra tolkar arbetar under strikt tystnadsplikt liksom våra förmedlare. Tolken är neutral, tolkar i jag-form och tolkar allt som sägs. Vi använder oss alltid i första hand alltid av auktoriserade tolkar, med specialkompetens inom respektive område (juridik, medicin) när du så önskar. I första hand tillsätter vi tolkuppdragen efter tolkens kompetensnivå, men vi tar också hänsyn till kundens önskemål.


Bred erfarenhet

SP Tolkarna har gedigen branscherfarenhet och har i över tio år förmedlat tolkar till domstolar, advokater, polismyndigheter, Migrationsverket, landsting och kommuner runtom i Sverige. Våra många avtalskunder inom den offentliga sektorn utgör i sig en god garanti för kvalitet och kontinuitet.

Vi ställer stora krav på våra translatorer och tolkar, samt följer upp deras arbete som en del i vårt kvalitetsarbete.


Beställning av tolk från hemsidan

Klicka här för beställning av tolk från hemsidan