Tolkning

Våra kunder

SP Tolkarna utför uppdrag i huvudsak åt företag, landsting, advokatbyråer,
statliga myndigheter och verk mm. De flesta av dessa kunder har
SP Tolkarna ingått avtal med sedan en lång tid tillbaka. Men nya kunder tillkommer hela tiden. Även privatpersoner återfinns bland våra kunder.
Våra kunder har tillgång till våra tjänster dygnet runt, året runt, även under
storhelger.


Tolketik och kompetens

Våra tolkar arbetar under strikt tystnadsplikt liksom våra förmedlare. Tolken
är neutral, tolkar i jag-form och tolkar allt som sägs. Vi använder oss
i första hand alltid av auktoriserade tolkar, med specialkompetens inom
respektive område (juridik, medicin) när du så önskar. I första hand tillsätter
vi tolkuppdragen efter tolkens kompetensnivå, men vi tar också hänsyn till
kundens önskemål.


Bred erfarenhet

SP Tolkarna har gedigen branscherfarenhet och har i över tio år förmedlat
tolkar till domstolar, advokater, polismyndigheter, Migrationsverket, landsting
och kommuner runtom i Sverige. Våra många avtalskunder inom den offentliga sektorn utgör i sig en god garanti för kvalitet och kontinuitet.

Vi ställer stora krav på våra translatorer och tolkar, samt följer upp deras
arbete som en del i vårt kvalitetsarbete.

SPRÅKTOLKARNA
i Trollhättan

Idrottsvägen 26
461 40 Trollhättan


Användare     Lösenord